FelnőttoktatásA Széchenyi István Gimnázium

(OM: 102 794)

 felnőttoktatási tájékoztatója

a 2009-2010-es tanévre

 Tel: 310-2948

Fax: 310-2947

 

 

 A Széchenyi István Gimnázium a legkedvezőbb továbbtanulási feltételeket biztosítja a XI., XII., XXII. kerületben illetve a környező településeken lakók számára (Biatorbágy, Bicske, Budaörs, Érd, Tárnok, Törökbálint).

 Iskolánkban hagyományos négyéves gimnáziumi oktatás folyik az esti és a levelező tagozaton a felnőttoktatási kerettantervekből kialakított helyi tantervek alapján.

A nappali, az esti és a levelező tagozat csak óratervekben és a munkarendben különbözik egymástól, a tananyag és a követelmények megegyeznek. 2005-től azonos időben, azonos feltételek mellett tesznek tanulóink érettségi vizsgát, ezért a tagozatok közötti átjárhatóság lehetséges. A más iskolából átjelentkezőknek minden esetben egyeztetni kell a teljesített követelményeket az itteniekkel, és szükség esetén különbözeti vizsgát kell tenni bizonyos tárgyakból.

Iskolánk pedagógiai programjában az esti és a levelező tagozaton a kötelező tantárgyak évfolyamonként a következők:

Mind a négy évfolyamon kötelező a magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, művészeti ismeretek és idegen nyelv.

A 9-10-11. évfolyam a biológia, fizika, földünk és környezetünk, kémia és társadalmi ismeretek tantárgyakkal bővül.

A 11-12. évfolyamon az informatika, és a 12. évfolyamon a bevezetés a filozófiába című tantárgy lép a biológia, fizika, földrajz, kémia helyébe.

 2005-től közép -, vagy (továbbtanulás céljából) emelt szintű érettségi vizsgát kell tennie mindenkinek magyar nyelv-és irodalomból, matematikából, történelemből, illetve még két szabadon választott tantárgyból. 2010-től kötelező lesz a nyelvi érettségi is.

 A tanév 2009. szeptember 1-jén 17 órakor kezdődik, tanévnyitó ünnepéllyel és beiratkozással.

A tanítási órák mindkét tagozaton 15 óra 20 perc és 20 óra 25 perc között  vannak.

 Az esti tagozaton heti három alkalommal: hétfőn, kedden és csütörtökön illetve a 11. évfolyamon hétfőn, kedden és szerdán kötelező jelleggel részt kell venni az órákon (heti 15-18 óra). A hiányzásokat igazolni kell, mint a nappali tagozaton.

A tanulók félévkor értesítést és év végén bizonyítványt kapnak az órák alatti feleletek, dolgozatok, házi feladatok alapján.

 A levelező tagozaton (heti 10 óra) a tanítási órák konzultációs jellegűek, a részvétel nem kötelező. Az őszi, tavaszi beszámolókon és az év végi írásbeli és szóbeli vizsgákon mindenkinek kötelező a részvétel. Az évközi gyenge eredmény nem vonja maga után a kizárást. Aki viszont indokolatlanul nem teljesíti tanulmányi kötelezettségeit, kizárja magát az iskolából.

A levelező tagozat 9. évfolyamán  a konzultációk szerdán és csütörtökön, a 10. évfolyamon   hétfőn és szerdán,  a 11. évfolyamon kedden és csütörtökön,  a 12. évfolyamon pedig  kedden és szerdán lesznek.

A jelentkezés feltétele mindkét tagozaton a befejezett általános iskola és a tanév megkezdése előtt betöltött 18 év.

A jelentkezés folyamatos június 30-ig. Pótjelentkezés augusztus utolsó és szeptember első hetében van. A létszám beteltéig a felvételről külön értesítést nem küldünk. Túljelentkezés esetén a tanulmányi átlag számít; ekkor az elutasításról értesítést küldünk.

A jelentkezés módja: a pontosan kitöltött jelentkezési lapot (ami az iskola portáján is bármikor kapható), az általános iskolai bizonyítványt, a születési anyakönyvi kivonat másolatát el kell juttatni  személyesen vagy  postán a levelező tagozat titkárságára, vagy a tagozatvezetőnek.

 A 10. 11. 12. évfolyamra történő jelentkezés esetén  a felsorolt okmányokon kívül az elvégzett középiskolai évfolyamokat igazoló bizonyítványt is be kell adni. Szükség esetén különbözeti vizsgát kell tenni szeptember végéig, aminek témáját és időpontját a tagozatvezetővel és a szaktanárral kell egyeztetni.

 Tandíj nincs. Térítési díjat a 11. 12. évfolyamos tanulóknak kell fizetniük az iskolánkban az előző tanév végén elért tanulmányi eredménytől függően. 4,5-es eredmény felett az oktatás díjtalan!

A térítési díj első részletét, azaz 10.000 Ft-ot a beiratkozáskor, a további részt november 15-ig be kell fizetni.

A további részletekről érdeklődni a délutáni órákban lehet telefonon a tagozatvezetőnél a 156-os melléken vagy a titkárságon a 160-as melléken. Személyes megbeszélésre előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján van lehetőség. A nyári szünetben szerdai napokon 9-12-ig van ügyelet az iskolában.

 Az iskola megközelíthető:

 Az Etele térről az aluljárón át. Az Etele térre a 7E, 173E, 103-as autóbusszal vagy a 19-es és 49-es villamossal lehet eljutni.

 A Móricz Zsigmond körtér felől:

a  40-es, 240-es, 153-as, 240E autóbuszokkal.

 A Kosztolányi Dezső tér felől:

az  53-as, a 272-es, a 250-es, a 87A  és  87-es autóbuszokkal.

 A Déli Pályaudvar felől:

a 139A, ill. csúcsidőben a 239-es autóbusszal az Astoria felől is.

A  Sasadi úti megállóban kell leszállni, majd a felüljárón át érünk el az iskolához.

  

Baski Ferenc                                       Karlovitz György

igazgató                                               tagozatvezető

 

 

Vissza a Főlapra