SZÉCHENYI ISTVÁN

GIMNÁZIUM

OM-azonosító: 102 794

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

leendő diákjaink és szüleik részére

a 2008/2009. tanévről

 

1118 Budapest, XI. Rimaszombati u. 2-8.

( 310-2953 fax: 310-2947

honlap: www.szig.sulinet.hu

új honlap: http://www.szechenyigimnazium.hu/

e-mail: titkarsag@szig.sulinet.hu

 

Ha csak az esti vagy levelező képzésről szeretne tájékozódni, kattintson az alábbi linkre:

Felnőttképzési tájékoztató

 

Nappali tagozatos beiskolázási tájékoztató a  2007/2008 tanévre

 SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

 A gimnázium öt első osztályába várja azokat a jó tanulmányi eredményű fiatalokat, akik szívesen tanulnak egy nyugodt légkörű, 500 fős létszámú, hagyományos, négy évfolyamos gimnáziumban, ahol a nevelés tradicionális erkölcsi alapokon nyugszik.

Az intézmény vonzáskörzete elsősorban a XI. és XXII. kerület, de jó közlekedési adottságai miatt a távolabb élők számára is könnyen elérhető.

A Budapestet délről övező településekről – Érd, Budaörs, Biatorbágy, Bicske, Törökbálint, stb. – szintén jól megközelíthető.

Az iskolában több szakkör, önképzőkör, érettségi és felvételi előkészítő működik. A szabadidő hasznos eltöltését segíti a több mint 20.000 kötetet számláló könyvtár. Az iskolai sportkör röplabda, kosárlabda, football és kondicionáló edzéseket és egyéb foglalkozásokat tart. Nyári táborok és külföldi utazások, csereprogramok segítik az ismeretszerzést és a nyelvgyakorlást.

A 11. évfolyamtól jelentkezés alapján biztosítjuk a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítését. Két jól felszerelt teremben és az Internet-laborban emelt szintű számítástechnika oktatást tartunk, nemrég  készült el multimédiás tantermünk.

 Az iskolai székhellyel működő Stádium ’91 Alapítvány támogatja a számítástechnika oktatást, a diákokat érintő kulturális eseményeket, valamint a jótanuló diákokat tanulmányi ösztöndíjakkal.

  

NYÍLT NAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

 2007. október 17-én és 18-án 9-12 óráig nyílt napot tartunk a diákok részére. A tájékoztató értekezlet 9 órakor kezdődik, utána a tanulók számára óralátogatási lehetőséget biztosítunk. Várunk minden érdeklődőt. A szülők számára október 17-én és 18-án, valamint december 5-én 18 órától szülői értekezletet tartunk.

  

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

 A november 5-ével kezdődő héten előkészítő tanfolyamot indítunk magyar, matematika, kellő számú érdeklődő esetén angol, német nyelv tantárgyakból. A 10 alkalommal megtartandó, záróvizsgával befejeződő tanfolyamot a Stádium ’91 Alapítvány koordinálja.

A hozzájárulási díj 4.000,- Ft tantárgyanként (heti 1 óra). Összesen két tantárgy választható. A foglalkozások keddi vagy szerdai napokon lesznek.

Jelentkezés és beiratkozás: október 17-én és 18-án 18,30 órakor, valamint november 5-én 10-16 óráig a gimnázium titkárságán.

  

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

 Amennyiben a tanuló 7. tanév végi és a 8. tanév félévi bizonyítványának átlaga (magatartás, szorgalom, ének, rajz, testnevelés tantárgyak nélkül) 4,2 vagy annál jobb, akkor csak a választott tagozatnak megfelelő tantárgyból kell felvételi vizsgát tenni (helyben). 4,2 alatt ezen kívül a központi matematika és magyar felvételi megírása kötelező.

 

Vizsgatantárgyak:

¨       nyelvi  tagozaton: angol vagy német (amit már az általános iskolában is tanult).

¨       nyelvi előkészítő osztályban csak angol (ide csak azok jelentkezését várjuk,akik már több évig tanulták ezt a tantárgyat)

¨       reál (biológia) tagozat: biológia írásbeli teszt

¨       média tagozat: adott témában, a tanuló által választható formában (esszé, riport, újságcikk) írásbeli dolgozat készítése

¨       művészeti tagozat: ének tantárgyból: 10 régi és 10 új stílusú népdal a tanuló választása szerint és kottáról olvasás, ritmusgyakorlatok vagy rajz tantárgyból egy helyszínen elkészítendő csendélet, tetszőleges technikával (grafit, szén, festék) és 4-5 munkát kérünk behozni.

Amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye nem éri el a 4,2 átlagot, felvételi vizsgát kell tennie magyar nyelvből, matematikából és a választott tagozatnak megfelelő tantárgyból (lásd fent).

A matematika és magyar nyelv vizsgakövetelményeit a központi, előrehozott vizsgán kell teljesíteni. A tanulónak 2007. december 7-éig a tanulói jelentkezési lap kitöltésével kell az írásbeli vizsgára jelentkezni és az egyik általa választott gimnáziumba a jelentkezési lapot eljuttatni. Bármelyik iskolában írt felvételi dolgozatot elfogadjuk.

 

Az előrehozott írásbeli vizsgák időpontja:

2008. január 26. 10 óra.

 Az írásbeli eredményéről a tanulót 2008. február 8-ig értesíti a vizsgát szervező iskola.

Az eredmények ismeretében a tanulónak 2008. február 15-ig kell jelentkezési lappal iskolánkba jelentkeznie.

Kérjük, amennyiben nem a Széchenyi István Gimnáziumban írja az előrehozott központi írásbeli vizsgát, akkor az értékelőlap másolatát csatolja a jelentkezési laphoz. A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskolák számára.

Matematika és magyar nyelv tantárgyból az iskola további írásbeli vizsgát nem szervezhet, ezért aki a központi felvételi vizsgát nem írja meg, a felvételi pontok kiszámításánál hátrányba kerül!!

 

A tagozatok szerinti iskolai felvételik időpontja:

 

2008. február 25. (hétfő) 14,30 vagy 2008. február 28-án (csütörtök) 14,30 órakor.

 A felvételi vizsgák anyaga az általános iskolai törzsanyag.

  

FELVÉTELI PONTSZÁMOK KISZÁMÍTÁSA

 Elérhető maximális pontszám: 500 pont, kivéve 4,2 átlag alatt, ha nem ír központi felvételit, mert ebben az esetben csak  400 pontot érhet el. 

 

4,2 átlag

fölötti eredménnyel

 

¨       7. év végi átlag x 40 (max. 200 pont)

¨       8. félévi átlag x 40 (max. 200 pont)

¨       választott (helyben írt) tagozatos tantárgy pontszáma

(max. 100 p.)

 

4,2 átlag alatt,

központi

felvételivel

¨       7. év végi átlag x 20 (max. 100 pont)

¨       8. félévi átlag x 20 (max. 100 pont)

¨       központi matematika pontszám %-a (max. 100 pont)

¨       központi magyar pontszám %-a (max. 100 pont)

¨       választott (helyben írt) tagozatos tantárgy (max. 100 pont)

 A felvételi eljárás során minimálisan 290  pont elérése szükséges a rangsoroláshoz

 

A 2008/2009 TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYTÍPUSOK

 

Angol tagozat                 (1 osztály indul):                          kód: 01

Haladó angol            5 óra/hét – kezdő német 3 óra/hét

Haladó angol            5 óra/hét – kezdő francia 3 óra/hét

 

Német tagozat                (0,5 osztály indul):                       kód: 02

Haladó német          5 óra/hét – kezdő angol 3 óra/hét

 

Média tagozat                 (1 osztály indul)                          kód: 03

Az írott és a képi sajtó befogadásának, készítésének és kultúrájának oktatása,

angol és német nyelv heti 3-3 órában.

 

Művészeti tagozat                    (1 osztály indul)                          kód: 04

Ének-zene, emeltszintű képzésben, angol-olasz nyelv heti 3-3 órában, vagy

rajz és művészettörténet emeltszintű képzésben, angol-német nyelv heti 3-3 órában.

 

Nyelvi előkészítő osztály         (1 osztály indul)                          kód: 05

Heti 12 óra angol, 3 óra francia vagy német.

 

Reál tagozat                   (0,5 osztály indul)                        kód: 06

Biológia                   2 óra/hét – angol 3 óra/hét – német 3 óra/hét

 

A képzés célja, hogy a tanulók a 13. évfolyam végére legalább az egyik idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek. (Ez egyben felsőfokú nyelvvizsgát jelent.) Ennek érdekében az első évben heti 12 órában tanulják az angol nyelvet. Magasabb óraszámban (heti 4 óra) számítástechnikai ismereteket sajátítanak el. A további tantárgyak közül magyar nyelv és irodalomból a szövegértést, a helyesírást és a kommunikációs készséget fejlesztjük, matematikából az összefüggés-látást és logikai készséget igénylő feladatokkal foglalkozunk. A második idegen nyelv oktatását is megkezdjük, heti 3 órában. Osztályfőnöki óra és testnevelés egészíti ki az órarendet.

 A gimnázium kéri a jelentkezési lapokon az osztálytípus és kód, a választott idegen nyelvek és az emelt szintre választott tárgy pontos megjelölését.

Kérjük, hogy a művészeti tagozatra jelentkezők jelöljék meg, hogy az ének vagy rajz tantárgyat választják-e emeltszintű képzésre.

A jelentkezések elbírálásával kapcsolatos további tudnivalókról a felvételi vizsgán nyújtunk tájékoztatást.

 November 5. és február 12. között, hétfői napokon 14,30 órától 15,30-ig Péchy Mária tanulmányi igazgatóhelyettes ad tájékoztatást. (310-2948/159 telefonon)

 A felvétellel kapcsolatosan további felvilágosítás az igazgatói titkárságon.

 

(         310-2953

 

AZ ISKOLA MEGKÖZELÍTHETŐ:

 

Az Etele térről:

a piros 7-es, 103-as autóbusz és a 19-es, 49-es

villamos végállomásától a Kelenföldi Pályaudvar alatti aluljárón át

A Móricz Zsigmond körtér felől:

a piros és fekete 40-es, 153-as, 53-as autóbuszokkal, a Sasadi úti megállóig, majd át a felüljárón.

A Kosztolányi Dezső tér felől:

a piros és fekete 41-es, a 72-es, a 87-es buszokkal, a Sasadi úti megállóig, majd át a felüljárón.

A Déli Pályaudvar felől:

a 139-es autóbusszal a Sasadi úti megállóig, majd át a felüljárón.

Astoria felől: 239-es autóbusszal a Sasadi úti megállóig, majd át a felüljárón, de ez a járat csak kora reggel 9 h-ig, majd délután 14 h-tól közlekedik.

 

Vissza a Főlapra