Hagyományok az iskolában:

 


Minden középiskola életéhez szervesen kapcsolódnak az egységesen kialakult sok évtizedes vagy régebbi hagyományok, mint szalagavató bál, ballagás, gólyák fogadása, iskolanapok, sportrendezvények. Ezek az események segítik az iskolai közösségek kialakítását, az iskolához fűződő kapcsolatok elmélyítését, a gimnáziumi élet színesítését, ünnepélyessé téve a felnőtté válás különböző lépcsőfokait.

Ennek megfelelően hagyományos rendezvényeink:

  • Tanévnyitó, tanévzáró ünnepség-
  • Gólyatábor a tanév első hétvégéjén lehetőséget adva a kilencedikes diákoknak az ismerkedésre egymással és az iskola követelményeivel, elvárásaival

- Gólyaavatás szeptember végén játékos vetélkedő keretében fogadják a "nagyok" az iskola polgárai közé a "kicsiket"

- Szalagavató bál a végzősök számára a tizenegyedik évfolyam szervezésében- Ballagás, melyen a tizenkettedik évfolyamos diákok búcsúznak az iskolától.

Az iskola névadójához kapcsolódó rendezvények:

- Széchenyi- hét szeptemberben Széchenyi István szeptember 21-ei születésnapjához kapcsolódóan.

- Ünnepség és koszorúzás az iskolában elhelyezett domborműnél.

- Iskolamúzeum létrehozása és bővítése az elkövetkező évek feladata, a múzeum a névadó munkásságát mutatja be, de elképzeléseink szerint az előd iskolák tevékenységét is ismerteti.

- Szeptemberben és áprilisban az Akadémia előtti Széchenyi szobornál a kilencedikesek koszorúznak.

- Vetélkedők szervezése, melynek témája Széchenyi István munkássága.

- Törekedünk arra, hogy minden diákunk a négy év során tanulmányi kirándulás keretében eljusson Nagycenkre.

- Az iskola Pártoló tagja az Országos Széchenyi Körnek, és tanárai aktívan támogatják a kör Ifjúsági Szárnyának munkáját.

- Minden évben az iskola nevelőtestülete és diáksága által közösen javasolt végzős diák megkapja a Széchenyi Alap díját, melynek emlékérmét Borsos Miklós készítette.

 

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése:

- Október 23.,

- Március 15.

Az ünnepségek színvonalát emeli az iskolai színjátszó kör, az énekkar.

Az iskola rádió és a zártláncú TV hálózat segítségével bonyolítjuk le az Október 6-ai, a Kultúra napjáról, a Kommunizmus üldözöttjeiről, a Holocaust áldozatairól megemlékezéseinket.

A Költészet Napján vers-és prózamondó verseny.

A Magyar Nyelv Hetén megemlékezés.

 

Egyéb iskolai rendezvények:

- Előadások napja évente két alkalommal, célunk a kötelező törzsanyagon túli ismeretek nyújtása a tanári kar tagjai, illetve külső meghívott előadók segítségével a Széchenyi-héthez és a tavaszi iskolanaphoz kapcsolódóan.

- Sportrendezvények: iskolák közti bajnokságok, házi labdarúgás, kosárlabda és röplabda bajnokság. Iskolai sportdélutánok, tanár-diák mérkőzések. A rendezvények elősegítik a diákság egészséges életre nevelését.

- Tanulmányi kirándulások minden évfolyam részére évente két tanítás nélküli munkanapon, törekedve arra, hogy a tanulók az ország minél több pontjára eljussanak megismerve Magyarország természeti szépségeit, történelmi emlékhelyeit, műemlékeit. Ugyanezt a célt szolgálják a nyári vándortáborok, honismereti táborok is.

- Nyílt napok szervezése a nyolcadikos diákok részére a gimnázium bemutatására.

- Kerek évfordulókon évkönyv megjelentetése.

- Az iskolaújság rendszeres megjelentetése.

 

A közösségformálás hagyományai:

- Osztályközösségek részére klubdélutánok, karácsonyi megemlékezés a téli szünet előtti héten.

- Teadélutánok: minden hónapban egy délután előadás, közös beszélgetés művészetről, tudományról, vagy a diákokat érdeklő kérdésekről.

- Játékdélutánok az iskolai diákönkormányzat szervezésében.

- Télköszöntő, farsangi táncmulatság, gyermeknap, tanévzáró mulatság a diákönkormányzat szervezésében.

 

Vissza az előző oldalra...

Vissza a Főlapra