AZ ISKOLA NEVELÉSI ALAPELVEI:

 

A gimnázium alapvető, tudományos igényű ismereteket közvetít, melyek segítségével a tanuló eligazodik az életben és a későbbiekben megtalálja a helyét, alkalmassá teszi hogy a tanulás és önművelés életelemévé váljon.

A gimnázium hagyományos erkölcsi etikai értékeket közvetít. Az iskola olyan magatartási, viselkedési normákat ad át, melyek a tanulót alkalmassá és méltóvá teszik önmaga, szűkebb környezete és hazája képviseletére a világban. Elsődlegesnek tekintjük az ember és az élet tiszteletét, a haza, a család szeretetét, szűkebb és tágabb közösségeik tiszteletét. Legyenek lokálpatrióták, és egyben európai gondolkozásúak. Tetteiket a szeretet, a megértés, a türelem az igazság iránti vágy vezérelje. Értékeljék a szabadságot, a demokráciát, de ne éljenek vissza demokratikus jogaikkal, tudjanak felelősségteljesen dönteni, cselekedni; vállalják tetteik következményeit, legyenek öntudatos állampolgárok. Életvezetési modellek bemutatásával a kiegyensúlyozott, egészséges, alkotó létezés felé tereljük tanulóinkat.

Vissza az előző oldalra...

Vissza a Főlapra